Samtal

Ett samtal innan måltid:

Lauri (på finska): Felix, är du hungrig?
Felix: Pippi!
Lauri: Ja, men är du hungrig?
Felix: Pippi!
Lauri: Ja, det är bra. Men när vi frågar om man är hungrig så kan man svara ja eller så kan man svara nej vet du. Är du hungrig, Felix?
Felix: Pippi!

Ja.
Jag kan meddela att det blev gryta just efteråt ändå.